- Hệ thống Đào tạo tín chỉ  - Hệ thống Học tập trực tuyến E-Learning  - Hệ thống E-Mail trường Đại học Kinh Tế  - Hệ thống thư viện Trường
Mã truy cập Mật khẩu
Giới thiệu
Thông báo
Hội nghị-hội thảo
Đề tài khoa học
Sinh Viên NCKH
Văn bản pháp quy
Liên hệ
Danh mục đề tài sinh viên NCKH, năm học 2005-2006 - 14/03/2011
DANH MỤC ĐỀ TÀI, TÊN SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2005-2006 (Kèm theo quyết định số...ngày...tháng...năm.... của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2005-2006)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

---------------------------------DANH MỤC ĐỀ TÀI, TÊN SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2005-2006

(Kèm theo quyết định số ngày tháng năm của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2005-2006)

Khoa Quản trị kinh doanh

STT

Đề tài nghiên cứu

S.viên thực hiện

G.viên hướng dẫn

Lớp

Ghi chú

1.

Nhu cầu chuyển từ xăng sang gia của người đi xe máy

Nhóm sinh viên

ThS. Đặng Công Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

ThS. Đinh Thị Lệ Trâm

29K12

2.

Quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam

Hồ Diệp Quỳnh Châu

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

ThS. Nguyễn Phúc Nguyên

30K2.1

3.

Giải pháp liên kết, mở rộng và hổ trợ phát triển hệ thống học trực tuyến

E-LEARNING Ở ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Vũ Thiện Sĩ.

Phan Thị Ly Na

TS. Đặng Công Tuấn

ThS. Trương Hồng Trình

28K2.1

4.

Ngành thép Việt nam và công ty thép miền Nam

Nguyễn Cảnh Thọ

ThS. Nguyễn Hữu Hải

ThS. Lê Văn Huy

28K2.1

5.

Nhu cầu, hành vi, thái độ của khách hàng sử dụng thẻ ATM của Ngân hàng NN&PTNT

Trương Thị Diệu Thu

Đinh Minh Hoàng

TS. Nguyễn thanh Liêm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hương

28K2.3

6.

Thiết kế lương theo năng lực

Hoàng Lê Na

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Bích Thu

28K2.1

7.

Quản trị mua sắm nguyên vật liệu (ngành bia)

Bùi Thị Ngọc Diễm

TS. Nguyễn Thanh Liêm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hương

28K2.1

8.

Tin học ứng dụng với sinh viên chuyên ngành kinh tế

Trần Đăng Quang

ThS. Lê Văn Huy

ThS. Trương Hồng Trình

30K2.1

9.

Hướng đi cho bột giặt trong nước

Nguyễn Ý Nhi

ThS. Đinh Thị Lệ Trâm

ThS. Lê Văn Huy

28K12

10.

Chính phủ điện tử, Quận Hải Châu

Nguyễn Vũ

ThS. Đặng Công Tuấn

28K12

11.

Hoạt động Marketing trong các doanh nghiệp Nhà nước

Nguyễn Ngô Đông

TS. Nguyễn Thanh Liêm

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hương

28K12

12.

Internet Marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hồ Ái Phương

ThS. Nguyễn Hữu Hiển

28K12

Khoa Thống kê – Tin học

13.

Thống kê tình hình cận thị trong học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hương Mai

Đậu Thị Phương Thanh

ThS. Lê Diên Tuấn

29K05

14.

Xây dựng bộ công cụ từ điển kinh tế

Phan Đình Vấn

CN. Nguyễn Văn Chức

28K05

15.

Tin học hóa công tác quản lý các đơn vị sản xuất kinh doanh tại P. Thống kê Quận (Huyện)

Lê Đặng Thụy Trâm

TS. Lê Dân

28K05

16.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến qua mạng

Lê Trọng Tín

CN. Nguyễn Thành Thủy

28K05

17.

Nghiên cứu thống kê tình hình thực hiện kế hoạch hóa gia đình của cán bộ công chức tại Tp.Đà Nẵng (2001-2005)

Trần Thị Nhậm

Bùi Thị Hiếu

ThS. Phan Thị Bích Vân

28K05

18.

Nghiên cứu thống kê tinh thần doanh nhân, doanh nghiệp trong tầng lớp dân cư TP. Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nguyễn Ngọc Linh

ThS. Nguyễn Văn Cang

28K05

19.

Phân tích biến động mức sống dân cư ở nông thôn của tỉnh Quảng Trị từ năm 2001-2005 và dự báo đến năm 2010.

Trần Thùy Phương

TS. Trần Phước Trữ

28K05

20.

Khảo sát và đánh giá hoạt động trong kinh tế hộ gia đình ở TP. Đà Nẵng từ năm 2003-2005

Huỳnh Thị Thanh Trang

NCS. Ngô Tân

28K05

21.

Biến động gía tiêu dùng và ảnh hưởng của nó đến mức chi tiêu của cư dân TP. Đà Nẵng trong 5 năm gần đây (2001-2005)

Đoàn Thị Bích Đào

Lê Thị Tú Nga

CN. Nguyễn Thị Hương

28K05

Khoa Tài chính – Ngân hàng

22.

Công tác quản trị thanh khoản tại các NHTMNN trên địa bàn TPĐN

Đặng Hữu Mẫn

ThS. Hồ Hữu Tiến

28K71

23.

Ứng dụng các phần mềm trong việc đánh giá và hổ trợ hoạt động thẩm định DA đầu tư

Trịnh Thị Hoành Oanh

CN. Phạm Văn Sơn

28k72

24.

Nghiên cứu hoạt động tiết kiệm và tín dụng dựa vào cộng đồng đối với việc giảm nghèo tại tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Trần Thuần

Trần Thị Thiên Lý

ThS. Trịnh Thị Trinh

28k72

25.

Giải pháp phát triển tài khoản thanh toán cá nhân tại NH ACB ĐN

Nguyễn Thị Thanh Dung

TS. Nguyễn Hòa Nhân

28k72

26.

Giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh của các NHTM VN

Lê Thị Mỹ Thảo

ThS. Nguyễn Ngọc Anh

29k71

27.

Tác động của sự biến động tỷ giá EUR, USD đến chính sách lãi xuất của hệ thống NH VN

Nguyễn Hồng Thái

Trương Lê Duy An

TS. Nguyễn Ngọc Vũ

29k71

28.

Quản trị rủi ro trong kinh doanh NH

Nguyễn Lê Hồng Uyên

Đinh Bảo Ngọc

29k71

29.

Cổ phần hóa NHTM NN ở VN

Nguyễn Thị Việt Trâm

ThS. Võ Văn Vang

29k71

30.

Nghiên cứu về nguồn thu ngoại tệ từ khách du lịch ở VN.

Trần Thị Mỹ Linh

ThS. Trịnh Thị Trinh

29k71

31.

Hoạt động cho vay mua nhà ở VN. Thực trạng và giải pháp.

Nguyễn Mỹ Tài

CN. Nguyễn Văn Hân

29k71

32.

Bàn về sự liên kết hệ thống ATM của các NHTM VN

Nguyễn Thị Kim Thoa

Lê Thị Thuần

TS. Lâm Chí Dũng

29k72

33.

Bàn về chính sách cổ động, khuyếch trương nhằm tăng cường hoạt động của các NHTM VN

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Lê Thị Hương Liên

Đỗ Thị Nam Phương

Lê Nguyễn Hoàng Quyên

Lâm Thị Thùy Trang

Dương Thị Hoàng Yến

CN. Phạm Văn Sơn

29k72

34.

Rủi ro và biện pháp khắc phục trong đầu tư tín dụng của ngân hàng

Trần Quang Đạt

TS. Nguyễn Ngọc Vũ

29k72

35.

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh quá trình giải ngân nguồn vốn ODA tại VN

Nguyễn Mạnh Hà

Đinh Bảo Ngọc

29k72

36.

Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội TP. ĐN đến năm 2010

Dương Thị Ngô Giang

Phạm Văn Sơn

29k72

Khoa Kinh tế

37.

Quản lý chất thải rắn ở thành phố Đà Nẵng

Lê Lan Minh

TS. Bùi Quang Bình

28k4

38.

Nâng cao chất lượng công tác dự báo và kế hoạch hoá sản xuất kinh doanh tại công ty dịch vụ viễn thông khu vực 3

Vũ Ngọc Đảm

ThS. Ninh Thị Thu Thuỷ

28k4

39.

Nghiên cứu đánh giá tác động của việc tăng giá dầu mỏ đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp dân doanh hoạt động trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Võ Thị Kiều Trang

ThS. Lê Văn Chơn

28k4

40.

Tác động xu hướng của sinh viên trường Đại học Kinh tế ĐN

Trần Hữu Nam

ThS. Lê Bảo

28k4

41.

Thực trạng và giải pháp về tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp trên thành phố Đà Nẵng

Trần Thị Thuỳ Dương

ThS. Trần Thị Túc

28k4

42.

Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động đến năm 2010 trong quá trình CNH-HĐH ở tỉnh Nam Định

Trần Thị Kim Yến

TS. Bùi Quang Bình

28k10

43.

Ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

Trần Thị Thu Huyền

ThS. Huỳnh Viết Thiên Ân

29K4

44.

Đánh giá tác động của kinh tế trang trại đối với việc giải quyết xoá đói giảm. nghèo ở Quảng Nam

Huỳnh Nguyên Da Quyên

Phan Xuân Phước Trường

Nguyễn Việt Quốc

ThS. Lê Văn Chơn

29k4

45.

Bàn về cấp thoát nước thành phố Đà Nẵng

Hoàng Mỹ Hạnh

Nguyễn Hoàng Lan

Phan Thị Thuỳ Linh

TS. Bùi Quang Bình

29k4

46.

Kế hoạch hoá việc lồng ghép các chương trình, dự án tham gia thực hiện xoá đói giảm nghèo trên địa bàn Huyện Hoà Vang

Đặng Phạm Thị Kim Yến

ThS. Trần Thị Túc

29k4

47.

Huy động và sử dụng vốn cho phát triển kinh tế nông thôn ở huyện Hoà Vang

Trần Thị Thu Huyền 85

ThS. Lê Bảo

29k4

48.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Quảng Trị - Thực trạng và giải pháp.

Bùi Minh Dũng

ThS. Nguyễn Thành Long

29K4

Khoa Mác - Lênin

49.

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH ở Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Văn Hậu

ThS. Nguyễn Hồng Cử

28k09

50.

Một số biện pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thành phố Đà Nẵng

Lương Thị Quỳnh Trang

ThS. Đinh Văn An

28k09

51.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực giao thông ở Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Mừng

ThS. Trịnh Thị Nhài

28k09

52.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Thành phố Đà Nẵng

Văn Thị Thanh Nữ

Lê Hoàng Thị Ngân Hà

Nguyễn Lê Thảo Ngân

ThS. Trịnh Thị Nhài

29k09

53.

Một số giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân ở Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Kim Anh

ThS. Nguyễn Hồng Cử

29k09

54.

Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Cao Tài

ThS. Lưu Hoàng Tuấn

30k09

55.

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Nguyễn Mạnh Công

TS. Nguyễn Tấn Hùng

28k09

56.

Cải cách hành chính ở Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hiền

Huỳnh Hiền Thảo Minh

ThS. Trần Ngọc Ánh

29k09

Khoa Thương mại – Du lịch

57.

Phân tích chính sách NK rau quả của Nhật Bản và những ảnh hưởng của nó đến tình hình XK rau quả của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.

Võ Tấn Nhựt

Phạm Trần Trúc Nhã

ThS. Nguyễn Trung Kiên

29k01.2

29k01.1

58.

Thực trạng và giải pháp kinh doanh dịch vụ tại Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng

Nguuyễn Việt Vi

Lê Thị Hải Yến

Nguyễn Lê Minh Phượng

Hồ Minh Tâm

TS. Ngô Quang Mỹ

29k01.1

29k01.1

29k01.1

29k06.3

59.

Thu hút FDI tại Đà Nẵng, thực trạng và giải pháp

Lê Thị Phương Nhi

Đỗ Minh Sơn

29k01.1

60.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Hoa Kỳ và Việt Nam

Hồ Thị Diệu Thảo

ThS. Phan Thanh Hồng

29k01.1

61.

Phân tích tình hình và đẩy mạnh xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và ASEAN

Lê Thu Sa

Nguyễn Thùy Trang

ThS. Đặng Thị Quýt

29k01.1

62.

Phân tích tình hình và một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu cá tra và cá basa vào thị trường Mỹ

Bùi Thị Hoàng Uyên

Đỗ Thị Kiều Diễm

TThS. Nguyễn Thị Thu Hương

29k01.1

63.

Giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ vào thị trường Mỹ

Nguyễn Hồng Hải

Trương Trần Hương Ly

Nguyễn Thị Trang

TS. Lâm Minh Châu

29k01.1

64.

Phân tích sự hỗ trợ của hệ thống Ngân hàng đối với sinh viên ĐH Đà Nẵng và những giải pháp tăng cường mối quan hệ tích cực giữa ngân hàng và nhà trường.

Lê Thu Trang

Hồ Thiên Nga

ThS. Hồ Hữu Tiến

CN. Phạm Văn Sơn

29k01.2

30k01.2

65.

“Nhà trong phố” – công tác trùng tu và thu hút khách đến Hội An

Nguyễn Hữu Thái Thịnh

Nguyễn Xuân Nhật

Phạm Dương Quỳnh Thư

TS. Trương Sĩ Quý

28k03

66.

Một số biện pháp phát triển chiến lược nhằm phát triển du lịch ở khu du lịch Bà Nà – Suối Mơ Đà Nẵng.

Nguyễn Thị Thủy

Phan Thị Huế

TS. Phạm Thị Lan Hương

29k08

67.

Giải pháp phát triển du lịch Quảng Nam

Nguyễn Thị Minh Tâm

Vũ Thị Hồng Phúc

CN. Mai Thị Kiều Anh

29k08

29k06.2

68.

Triển vọng phát triển ngành kinh doanh dịch vụ - du lịch tên địa bàn TP Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thu Thảo

ThS. Võ Thị Quỳnh Nga

29k01.1

69.

Xu hướng thị trường bán lẻ TP Đà Nẵng

Đỗ Minh Ngọc

Lê Thị Thu Hiền

TS. Đỗ Ngoc Mỹ

29k08

Khoa Kế toán

70.

Kiểm soát chi phí ở Công ty Dệt 29/3

Trương Thị Hà

ThS Lê Văn Nam

28K6.2

71.

Xác định nguồn tài trợ tối ưu ở Công ty Cổ phần Nhựa

Hoàng Thị Thanh Thủy

ThS Đường Nguyễn Hưng

28K6.2

72.

Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính trong công ty kiểm toán VACO

Nguyễn Xuân Trang

TS. Đoàn Ngọc Trai

29k6.3

73.

Tổ chức hồ sơ kiểm toán trong Công ty Kiểm toán VACO

Nguyễn Thị Thu Sương

ThS. Phạm Hoài Hương

29k6.3

74.

Chi phí mục tiêu ở Công ty Cơ khí Ô tô

Lê Bảo Ngọc

ThS. Nguyễn Công Phương

28K6.3

75.

Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp du lịch

Võ Đoàn Bảo Khánh

TS. Ngô Hà Tấn

28k6.1

76.

Xác định cấu trúc tài chính trong Công ty Seaprodex

Nguyễn Thị Diệu Linh

TS. Hoàng Tùng

28k6.1

77.

Kế toán quản trị chi phí trong Công ty Xổ số dịch vụ in

Lê Minh Trang

ThS. Nguyễn Thu Hà

28k6.1

78.

Các mô hình phân bổ chi phí trong doanh nghiệp sản xuất.

Dương Thị Yến

ThS. Lê Thị Kim Hoa

28k6.1

79.

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính.

Nguyễn Đặng Hoàng Thư

TS. Đoàn Ngọc Trai

28k6.3

80.

Phân tích cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng.

Nguyễn Thị Thanh Nhung

ThS. Trần Đình Khôi Nguyên

28k6.3

81.

Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây dựng.

Nguyễn Thị Thu Vân

Lê Thị Thanh Trúc

TS. Hoàng Tùng

28k6.3

82.

Kiểm soát chu trình khoản phải thu tại VACO

Phan Mạnh Kha

ThS. Phạm Hoài Hương

28k6.3

83.

Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng

Lê Thị Thu Trang

ThS. Đường Nguyễn Hưng

28k6.2

84.

Hoàn thiện báo cáo luân chuyển tiền tệ

Võ Văn Cương

ThS. Lê Thị Kim Hoa

28k6.1

Danh sách này gồm có 84 đề tài.


Danh sách sinh viên nghiên cứu khoa học nhận giấy khen của Đại học Đà Nẵng năm 2014 ( 26/05/2014)
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu các đề tài khoa học sinh viên năm học 2013 -2014 ( 28/04/2014)
Đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên hướng đến hội thi “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014 ( 21/11/2013)
Danh mục đề tài sinh viên NCKH năm học 2012-2013 ( 17/04/2013)
Danh sách các công trình đạt giải thưởng tại Hội nghị SVNCKH Trường ĐH Kinh tế năm 2011 ( 20/06/2011)
Danh mục các công trình được tuyển chọn để báo cáo tại Hội nghị SVNCKH Trường ĐH Kinh tế năm 2011 ( 20/06/2011)
Danh mục đề tài sinh viên NCKH, năm học 2010-2011 ( 31/03/2011)
Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ, năm 2010 ( 18/03/2011)
Danh mục đề tài sinh viên NCKH, năm học 2009-2010 ( 14/03/2011)
Danh mục đề tài sinh viên NCKH, năm học 2008-2009 ( 14/03/2011)
Danh mục đề tài sinh viên NCKH, năm học 2007-2008 ( 14/03/2011)
Danh mục đề tài sinh viên NCKH, năm học 2006-2007 ( 14/03/2011)
Danh mục đề tài sinh viên NCKH, năm học 2005-2006 ( 14/03/2011)
Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp ĐHĐN, năm 2010 ( 14/03/2011)
Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp ĐHĐN, năm 2009 ( 14/03/2011)
Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp ĐHĐN, năm 2008 ( 14/03/2011)
Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp ĐHĐN, năm 2007 ( 14/03/2011)
Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp ĐHĐN, năm 2006 ( 14/03/2011)
Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ, năm 2008 ( 14/03/2011)
Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ, năm 2007 ( 14/03/2011)
12

Đang truy cập : 56
Lượt truy cập  : 7355
Trang chủ | Giới thiệu | Đào tạo | Công tác Sinh viên | Nghiên cứu khoa học | Hợp tác quốc tế | Lịch tuần | Diễn đàn
Lên đầu trang
© Bản quyền Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng
Tel: (84.511) 3836169 - 3836256. Fax: (84.511) 3836256 - Email: info@due.edu.vn